Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na Webinář Systém CES – Centrální Evidenční Systém výrobků materiálu a směsí na stavby ŘSD ČR

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic, České silniční společnosti nebo státní správy
ostatní
K účasti na přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Webinář se uskuteční prostřednictvím MS Teams. Informace a instrukce k připojení zašleme přihlášeným účastníkům e-mailem během středy 1. 2. 2023.

Vložné:
Účastnický poplatek pro členy SVS, ČSS a zástupce státní správy: 1 500 Kč
Účastnický poplatek pro ostatní: 1 900 Kč


Uvedené ceny nezahrnují DPH.