Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2023

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic, České silniční společnosti nebo zástupce státní správy
ostatní

Základní i snížená cena zahrnuje vstup na konferenci, obědy a coffee breaky.

Přihlásit se je možné do 21. 11. 2023 nebo do naplnění kapacity.

K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Cena vložného:

Přihláška doCena pro členy SVS,
ČSS nebo státní správy

(Kč bez DPH)
Cena pro ostatní
(Kč bez DPH)
Do 31.10.6 100,- Kč7 100,- Kč
Od 1. 11.6 600,- Kč7 600,- Kč

Zpět na stránky konference