Sdružení pro výstavbu silnic

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2023

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 3. 2023.

Mám zájem zaslat do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2023 příspěvek k tématu:

Zkoušení materiálů a konstrukcí vozovek

 • Poznatky z laboratorních a polních testování materiálů a kompozitů asfaltových vozovek
 • Nové zkušební metody pro silniční materiály
 • Testování, ověřování a navrhování konstrukcí asfaltových vozovek
 • Inovace v oblasti asfaltových pojiv a asfaltových směsí
 • Informace z oblasti norem a technických předpisů
Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek
 • Poznatky z realizace staveb asfaltových vozovek
 • Technologie provádění, včetně nových trendů jako je digitální navádění strojů, používání dronů při přípravě, realizaci a kontrole kvality, umělá inteligence a rozšířená realita
 • Technologie a trendy v oblasti údržby a oprav vozovek
 • Hospodaření s vozovkou
Udržitelnost a digitalizace u asfaltových vozovek
 • Technologie recyklace asfaltových vozovek
 • Využívání recyklovaných a druhotných materiálů u asfaltových vozovek
 • Bezpečnost provozu a asfaltové vozovky
 • Aspekty hygieny a ochrany zdraví (pracovní hygiena, problematika hluku, emise)
 • Hodnocení životního cyklu asfaltových vozovek
 • Uhlíková stopa a opatření pro její snižování při realizaci a správě vozovek
 • Řešení pro vozovky s dlouho životností

Název příspěvku:

Anotace (abstrakt – rozsah min. 8 a max. 15 řádků) článku včetně jeho názvu a jména autora:

Rozsah příspěvku: stran (max. do 8 tiskových stran, formát A4)

S příspěvkem dodám jeho abstrakt v anglickém jazyce:
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).
ANO NE
S příspěvkem dodám jeho abstrakt v českém/slovenském jazyce:
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).
ANO NE

MÁM   NEMÁM  zájem o vystoupení v rámci konference.
MÁM   NEMÁM  zájem o prezentaci příspěvku v posterové sekci.

  Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů.

  Uděluji souhlas k tomu, aby můj níže uvedený soukromý email byl zpracováván Správcem za účelem nabídky vzdělávacích akcí či konferencí pořádaných Správcem. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu správce, k rukám jednatele. Neudělení tohoto souhlasu není podmínkou účasti na vzdělávací akci či konferenci pořádané Správcem.

Jméno, příjmení:
Firma:
Adresa:
Mobil:
E-mail: