PRAGOPROJEKT, a.s.

Prezentace z konference Projektování pozemních komunikací 2023


Ke stažení soubory ve formátu PDF:


Aktuality z ŘSD ČR, Smluvní podmínky White Book FIDIC, Ing. Radek Mátl, ŘSD ČR

Novela stavebního zákona, Ing. Žanet Hadžič, Ministerstvo pro místní rozvoj

Povolování dopravních staveb po novele nového stavebního zákona, novela liniového zákona, Ing. Martin Janeček, Ministerstvo dopravy

Projektová příprava staveb ŘSD ČR v roce 2023, Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR

Zkušenosti se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ministerstvo životního prostředí

Metodiky SFDI, Ing. Milan Dont, Ph.D., SFDI

Yellow Book FIDIC, Design&Build z pohledu projektanta – příklady z praxe, Ing. Filip Řehoř, Ph.D., PRAGOPROJEKT, a.s.

Technická správa komunikací a Smluvní standardy White Book FIDIC, Ing. Jiří Hájek, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Aktualizace cenových databází dopravních staveb, Ing. František Benč, Ph.D., IBR Consulting, s.r.o.

Systém jakosti pozemních komunikací, speciální odborná způsobilost personálu dodavatele, Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR

Vady vyplývající z projektové dokumentace projevující se při realizaci, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

Revize předpisů pro projektování pozemních komunikací, Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT v Brně

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, Ing. Jan Zajíček

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc., ČVUT v Praze

Revize ČSN 73 6121 – Hutněné asfaltové vrstvy, prof. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT v Brně