PRAGOPROJEKT, a.s.

Závazná přihláška na konferenci
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. státní správy)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic

Základní i snížená cena zahrnuje vstup na konferenci, oběd a coffee break.

K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Cena vložného:

Přihláška doCena pro členy SVS
(Kč bez DPH)
Cena pro nečleny SVS
(Kč bez DPH)
Do 30.4.3 500,- Kč4 500,- Kč
Od 1. 5.3 900,- Kč4 900,- Kč

Zpět na stránky konference