Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná objednávka prezentace
konference „PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK“

20. 9. 2022, Brno, OREA Hotel Voroněž

Kontaktní osoba Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Nabídka prezentace

  1. Zhotovení a umístění loga v jednacím sále

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 5. 9. 2022
Cena8 000 Kč10 000 Kč

  2. Pronájem plochy 1 m2 v jednacím sále pro umístění roll upu

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 13. 9. 2022
Cena8 000 Kč10 000 Kč

  3. Vložení prospektů do stojanu

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 13. 9. 2022
Cena4 000 Kč6 000 Kč

  4. Promítání videospotu* společnosti o přestávkách

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 13. 9. 2022
Cena4 000 Kč6 000 Kč

  5. Pronájem stolku + 2 židlí; umístění v předsálí

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 13. 9. 2022
Cena10 000 Kč12 000 Kč

  6. Partner konference

  • Zhotovení a umístění loga v jednacím sále
  • Plochu v jednacím sále pro umístění vlastního roll upu
  • Vložení prospektů do stojanu
  • Promítání videospotu* společnosti o přestávkách
  • Stolek + 2 židle umístěné v předsálí
  • Logo na stránkách konference PVPV
  • Logo na programu konference

Registrace objednávkydo 31. 7. 2022do 13. 9. 2022
Cena30 000 Kč35 000 Kč

*Videospot v max. délce 3 min.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Na základě objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura.

Zpět na stránky konference