Sdružení pro výstavbu silnic

PREZENTACE Z KONFERENCE


Ke stažení soubory ve formátu PDF:


Realizace podkladních vrstev na stavbách ŘSD ČR, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

Zadávací dokumentace, variace v průběhu realizace, změny během výstavby, Ing. Miroslav Codl, ŘSD ČR

Příprava staveb a zadávací podmínky z pohledu geologa, Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

Vyhodnocování modulů pružnosti nestmelených vrstev vozovek a podloží z triaxiálních zkoušek, Ing. Jiří Fiedler

Elektronické schvalování a evidence materiálů, výrobků a směsí na stavbách ŘSD ČR, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., ŘSD ČR

Nová ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena, Ing. Jan Zajíček

Zprávy kvality – dokladování výrobků pro podkladní vrstvy, Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q s.r.o.

Zajištění dostatku kameniva pro stavby dopravní infrastruktury, Ing. Josef Godány, Česká geologická služba

Vlastnosti podkladových vrstiev vozoviek zhotovených recykláciou na mieste za studena, Prof. Dr. Ing. Jozef Komačka, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Vývoj nového materiálu pre podkladové vrstvy vozoviek v TPA Slovensko, Dipl. Ing. Zsolt Boros, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Příklady plýtvání kamenivem na stavbách pozemních komunikací, Ing. Jan Zajíček; doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně

Technologie provádění a průzkumné práce Enhanced Cement-Treated Base, Mgr inž. Karolina Pełczyńska, TPA Sp. z o.o.

Využití zlepšených zemin při stavbě dálnice D11, úsek 07 Smiřice–Jaroměř, Roman Ficek, PORR a.s.

Stabilizace provádění cyklostezky na hrázi, Ing. Tomáš Onderka, RTON CZ, s.r.o.