Sdružení pro výstavbu silnic

Závazná přihláška na konferenci
PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic (příp. ŘSD ČR a další investorské organizace)
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic
K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem
Přihláška doCena pro členy SVS
(Kč bez DPH)
Cena pro nečleny SVS
(Kč bez DPH)
Do 31.8.2 800,- Kč3 700,- Kč
Od 1. 9.3 300,- Kč4 300,- Kč
Zpět na stránky konference